Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Informatie

Openingstijden

Afspraken

Tarieven

Kwaliteit

Privacyverklaring

Route

Tarieven Praktijk Welschap

Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt waarin fysiotherapie is opgenomen of wanneer je budget bij de zorgverzekeraar voor dit jaar op is gelden de volgende tarieven:
 

Behandeling fysiotherapie € 36,00
Intake (+ screening bij DTF) en onderzoek met/zonder verwijzing € 49,00
Eenmalig onderzoek (incl. rapportage huisarts/specialist € 65,00
Lange (dubbele) zitting complexe/meervoudige zorgvragen € 72,00
Behandeling manuele therapie € 49,00
Toeslag aan huis € 16,00
Toeslag verzorgingshuis € 11,00
Niet nagekomen afspraak (of < 24 uur van te voren afgezegd) 75% vd geplande beh.

Dit geldt ook wanneer je verzekeraar geen contract heeft met Praktijk Welschap.

Maar met alle grote ziektekostenverzekeraars hebben wij wel een contract en wanneer je daar verzekerd bent voor fysiotherapeutische kosten, worden deze rechtstreeks bij je ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167