Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Manueel

Wanneer?

Intake

Behandeling

Evaluatie

Dry needling

Behandeling

De eerste behandeling vindt vrijwel altijd zo spoedig mogelijk plaats na de intake en kan bestaan uit specifieke manueeltherapeutische verrichtingen (zoals mobilisatie of manipulatie van een gewricht) en/of specifieke oefeningen en/of adviezen/instructies of uitleg ten aanzien van de klachten en inzicht geven in gezond(er) bewegen.

Bij aanvang van de behandeling of tijdens het eerste onderzoek worden doorgaans enkele metingen verricht. Dit kunnen bewegingsuitslagen van een gewricht zijn, maar ook een (meestal korte) vragenlijst. Dit dient om je klacht zo goed mogelijk in kaart te brengen en om het verloop en resultaat van de behandeling te kunnen evalueren. Zo kan zowel de patiŽnt als de therapeut (en verwijzer) kritisch volgen of de behandeling (voldoende) effect heeft.

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167