Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Manueel

Wanneer?

Intake

Behandeling

Evaluatie

Dry needling

Evaluatie en rapportage

Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats aan de hand van de deze ingezette meetinstrumenten. Deze worden vergeleken met de gestelde doelen en er wordt naar je (on)tevredenheid gevraagd. De resultaten hiervan worden samen met de fysiotherapeutische diagnose en het behandelverloop gerapporteerd naar de huisarts en/of medisch specialist, tenzij je daartegen bezwaar maakt.

Meer informatie over manuele therapie is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT): www.nvmt.nl

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167