Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Team

Fysiotherapeuten

Egon

Sigried

Marjolein

Daphne

Team

Onze belofte is een gerichte aanpak voor de oplossing van je zorgvraag. Persoonlijke aandacht en oprechte interesse, altijd in een één op één benadering.

Na aanmelding kun je normaliter binnen 4 werkdagen terecht en wordt beoordeeld of fysio- of manuele therapie geïndiceerd is. Als dat het geval is bespreken we direct wat de mogelijkheden zijn, welke meetbare doelen we nastreven en hoeveel tijd of behandelingen nodig zijn.

Uiterst links en in het midden Brigitte en Renée van het secretariaat. Van links naar rechts de fysiotherapeuten Daphne, Marjolein, Sigried, Egon en Hans (hier niet meer werkzaam).

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167