Kwaliteit

Onze missie

We dragen bij aan de kwaliteit van leven van patiënten, door de zorg goed af te stemmen op de hulpvraag van de patiënt. We kijken daarbij naar de individuele reële mogelijkheden en de omgeving.Dit bereiken we met behulp van een professionele en kwalitatief goede diagnostiek, waarbij we de tijd nemen en verder kijken dan alleen de zorgvraag. In samenwerking met de patiënt streven we naar het optimaal mogelijke met behulp van meetbare doelen.

Patiënttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan een optimale kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg en daarom toetsen we deze continu. Omdat de ervaringen van onze patiënten hierbij van essentieel belang zijn, wordt er door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau QDNA na afsluiting van de behandeling een vragenlijst aan onze patiënten gestuurd.

De resultaten van dit onderzoek geven ons de kennis om onze zorg daar waar nodig en gewenst te verbeteren. Vanaf de start van onze praktijk in 2013 tot heden kunnen wij met trots melden dat onze patiënten aangeven zeer tevreden te zijn. Onze scores liggen aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de deelnemende praktijken en het gemiddelde cijfer dat onze patiënten ons geven ligt continu boven de 9.

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent of een klacht hebt. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop je fysiotherapeut of een medewerker van onze praktijk met je omgaat.


Wij nemen klachten over de praktijk of je bejegening zeer serieus. Je kunt hiervoor altijd terecht bij je therapeut of de praktijkhouder (Egon van Eulem). Klachten en ideeën kunnen ook worden geuit via e-mail ([email protected]) of via onze brievenbus.

Praktijk Welschap werkt volgens de Klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website van het KNGF en in de patiëntenfolder. Het Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie is op te vragen via ons secretariaat.